Online kurzy k ovládnutí řeckého jazyka

I v letošním školním roce pro Vás pořádáme kurzy řečtiny, které jsou určeny začátečníkům – od úplných začátečníků přes falešné začátečníky až po věčné a mírně pokročilé začátečníky. Účastníci budou rozděleni do skupinek podle jazykové úrovně a jejich časových možností.

Obsah kurzu:

  • orientace v každodenních sociálních a profesních situacích;
  • základy správného a plynulého mluvení, psaní, poslechu a čtení;
  • porozumění běžně používaným výrazům a větám, které se týkají osobních a rodinných záležitostí, práce, zábavy atd.;
  • běžná konverzace vztahující se ke každodennímu životu a rutině;
  • základní komunikace v případech naléhavé potřeby.

Díky osobitým řeckým lektorkám se lépe seznámíte i s řeckou mentalitou a kulturou.

Můžete se těšit na interaktivní hodiny plné praktických cvičení a slovíček použitelných v reálném životě.

Všechny lekce jsou doplněné vzdělávacími aplikacemi, které studentům pomůžou obohatit slovní zásobu a procvičovat řečtinu pomocí zábavných a interaktivních cvičení, videí a her.

Časová dotace:

90 minut jedenkrát týdně

Počet účastníků kurzu:

3-5

Cena:

Členové České asociace: 185€/osoba/pololetí,
Ostatní: 215€ /osoba/pololetí

Termín kurzu:

24.10.2021 – 19. 5. 2022

Platforma:

Google Meet

Učebnice:

Učebnice si hradí student. Učebnice je možné zakoupit ve vybraných knihkupectvích v ČR i v Řecku.

Úhrada kurzu: 

Kurzovné na první pololetí je třeba uhradit bankovním převodem do 7.10.2022, na druhé pololetí pak do 7.1.2022 na účet České asociace (Czech Association). Pro identifikaci platby dejte prosím do poznámky jméno studenta.

 

Bankovní údaje:

Pireus Bank, Greece

Fokionos Negri 29,

113 61 Athens

IBAN GR39 0172 0670 0050 6710 3373 692

SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Majitel účtu: Czech Association AMKE

O lektorkách:

Alexandra Palioura

Dobrý den, jmenuji se Alexandra Palioura a moc mě těší, že mohu učit řečtinu v kurzech organizovaných Českou asociací.

Moje velká touha porozumět světu mě nejprve vedla ke studiu chemického inženýrství. Stále mi to ale nestačilo, a tak jsem se vydala na další, trochu odlišnou cestu.

Když mi bylo 23 let, přestěhovala jsem se do Španělska, kde jsem pracovala a studovala. Tehdy jsem si poprvé uvědomila, jak krásné je žít v multikulturní společnosti. O pár let později, v roce 2005, jsem se přestěhovala do České republiky, kde jsem začala pracovat se zahraničními studenty. Jazyková bariéra mě nakonec přiměla zapsat si kurzy českého jazyka na univerzitě v Plzni. 

V roce 2006, v touze začlenit se do české společnosti ještě více, jsem Čechy začala vyučovat řečtinu. Byla to pro mě jedna z nejzajímavějších životních zkušeností. Cítím hrdost, když vidím své bývalé studenty, jak komunikují a spolupracují s Řeky, a to i několik let po absolvování mých kurzů. Studium češtiny mi pomohlo jak v seberozvoji, tak v mém společenském a profesním růstu.

Mluvit cizím jazykem pro mě neznamená jen dorozumívat se v každodenních situacích. Umožňuje mi poznávat kulturu, začleňovat se do ní a rozšiřovat svůj pohled na svět. Z pobytu v České republice si nesu krásná přátelství, báječné spolupráce a obrovskou úctu k řecké i české kultuře. Tyto hodnoty se budu snažit přenést i skrze dvouměsíční kurz řeckého jazyka. 

Sylvia Georgiadou

Jmenuji se Sylvia, narodila jsem se a vyrostla jsem na Kypru. Posledních 22 let ale žiju v Athénách, kam jsem se kdysi přestěhovala za studii řecké filologie. Právě moje láska k jazykům a obzvláště řečtině mne i ve studiu vedla k jazykovému zaměření. Zaujala mne lingvistika, protože se jedná o vědecký obor, který studuje fenomén lidského jazyka a komunikace ve všech jeho dimenzích. Jako dítě jsem vyrostla v bilingvní řecko-české rodině, což také ovlivnilo můj vztah k těmto dvěma kulturám. Potřeba nějak dále pracovat s jazykem, zejména prostřednictvím výuky řečtiny jako cizího jazyka ve mně postupně rostla. Rozhodla jsem pro další studium v Centru řeckého jazyka, právě v programu zaměřeném na výuku řečtiny jako druhého či cizího jazyka, neboť toto je cesta, kterou se i nadále chci profesně ubírat. Když mi Česká asociace nabídla učit řečtinu (můj první mateřský jazyk) pro česky mluvící studenty (tedy lidi, kteří mluví mým druhým mateřským jazykem), přišlo mi to naprosto ideální! Vyrostla jsem s velkou láskou a úctou k maminčině rodné vlasti, češtině a české kultuře. A celý můj život byl vždy rozdělen mezi mé dvě domoviny. Mám nesmírnou radost, že mohu učit řečtinu krajany z mé „druhé“ vlasti.