Dvouměsíční intenzivní online kurz k ovládnutí řeckého jazyka

Zveme vás na kurzy řečtiny vedené lektorkou Alexandrou Palioura, které jsou určeny začátečníkům – od úplných začátečníků přes falešné začátečníky až po věčné a mírně pokročilé začátečníky. Účastníci budou rozděleni do skupinek podle jazykové úrovně.

Začátečníci a pokročilí začátečníci

Obsah kurzu:

  • orientace v každodenních sociálních a profesních situacích;
  • základy správného a plynulého mluvení, psaní, poslechu a čtení;
  • porozumění běžně používaným výrazům a větám, které se týkají osobních a rodinných záležitostí, práce, zábavy atd.;
  • běžná konverzace vztahující se ke každodennímu životu a rutině;
  • základní komunikace v případech naléhavé potřeby.

Díky osobité řecké lektorce se lépe seznámíte i s řeckou mentalitou a kulturou. 

Můžete se těšit na interaktivní hodiny plné praktických cvičení a slovíček použitelných v reálném životě.

Všechny lekce jsou doplněné vzdělávacími aplikacemi, které studentům pomůžou obohatit slovní zásobu a procvičovat řečtinu pomocí zábavných a interaktivních cvičení, videí a her.

Časová dotace:

2 × 1,5 hodiny týdně

Počet účastníků kurzu:

3-5

Cena za kurz:

80 eur na osobu

Termín kurzu:

12. 4. – 6. 6. 2021

Platforma:

Skype

Učebnice:

online PDF openbooks 

O lektorce:

Dobrý den, jmenuji se Alexandra Palioura a moc mě těší, že mohu učit řečtinu v kurzech organizovaných Českou asociací.

Moje velká touha porozumět světu mě nejprve vedla ke studiu chemického inženýrství. Stále mi to ale nestačilo, a tak jsem se vydala na další, trochu odlišnou cestu.

Když mi bylo 23 let, přestěhovala jsem se do Španělska, kde jsem pracovala a studovala. Tehdy jsem si poprvé uvědomila, jak krásné je žít v multikulturní společnosti. O pár let později, v roce 2005, jsem se přestěhovala do České republiky, kde jsem začala pracovat se zahraničními studenty. Jazyková bariéra mě nakonec přiměla zapsat si kurzy českého jazyka na univerzitě v Plzni. 

V roce 2006, v touze začlenit se do české společnosti ještě více, jsem Čechy začala vyučovat řečtinu. Byla to pro mě jedna z nejzajímavějších životních zkušeností. Cítím hrdost, když vidím své bývalé studenty, jak komunikují a spolupracují s Řeky, a to i několik let po absolvování mých kurzů. Studium češtiny mi pomohlo jak v seberozvoji, tak v mém společenském a profesním růstu.

Mluvit cizím jazykem pro mě neznamená jen dorozumívat se v každodenních situacích. Umožňuje mi poznávat kulturu, začleňovat se do ní a rozšiřovat svůj pohled na svět. Z pobytu v České republice si nesu krásná přátelství, báječné spolupráce a obrovskou úctu k řecké i české kultuře. Tyto hodnoty se budu snažit přenést i skrze dvouměsíční kurz řeckého jazyka.