Distanční  výuka pro školní rok 2021/22

Předběžné příhlášky do kurzů byly pro toto léto uzavřeny.  Pokud máte zájem se účastnit dalšího kola zápisů, které proběhne na podzim 2021 nebo máte zájem, abychom Vás informovali o nových kurzech pro školní rok 2021-2022, vyplňte prosím níže uvedený formulář:

Také ve školním roce 2021-2022 se české děti v zahraničí mohou přihlásit do online distanční výuky organizované spolkem Krajánek ve světě ve spolupráci s Českou asociací. V našich mezinárodních třídách je pedagogy výuka koncipována tak, aby co nejvíce budovala kompetence žáků, jejich znalosti češtiny, komunikační schopnosti v češtině a vztah k jejich mateřskému jazyku. Předpokládá se, že děti absolvují povinnou školní docházku v zahraničí, a proto je v rámci výuky kladen důraz zejména na verbální a písemné vyjadřování v českém jazyce, specifika jazyka, prohlubování slovní zásoby, náhled do české kultury, tradic, reálií a historie. Obohacující pro děti je i samotné navázání kontaktu s vrstevníky z celého světa, které s nimi pojí dovednost komunikace v češtině.

V dětech je také stimulován smysl pro týmovou práci a důraz je kladen na zábavnou a hravou formu výuky. 

Hodinový fond:
1. - 3. TŘÍDA


4 vyučovací hodiny týdně: 


- 2x45 minut s přestávkou (celá třída) 
- 1x45 minut (skupinky 3-5 dětí)
- 1x45 minut samostudium


Hodinový fond:


PROJEKTOVĚ KONVERZAČNÍ HODINY

2 vyučovací hodiny týdně:

- 2x 45 minut s přestávkou


ČEŠTINA JAKO DRUHÝ JAZYK


4 vyučovací hodiny týdně: 


- 2x45 minut s přestávkou (celá třída) 
- 1x45 minut (skupinky 3-5 dětí)
- 1x45 minut samostudiumTermíny výuky:


20.9.2021 – 26.6.2022
Termín výuky je pro všechny kurzy společnýMaximální počet dětí ve třídě:

1. – 3. třída:  10
Čeština jako druhý jazyk:  8
Projektově konverzační hodiny:  8Školné:


1. – 3. třída: 6 750 Kč/žák/pololetí
Čeština jako druhý jazyk: 6 750 Kč/žák/pololetí
Projektově konverzační hodiny: 4 500 Kč/žák/pololetí

Školné se hradí na celé pololetí předem (na první pololetí do 15.9.2021, na druhé pololetí do 15.1.2022) na účet spolku Krajánek ve světě, který je veden v CZK v ČR.Zápisné:


500 Kč/žák
pro všechny kurzy stejné
je třeba uhradit do 20.7.2021.

Zahrnuje tištěné učebnice, další výukové materiály a jejich zaslání po ČR.Sleva pro sourozence:


V případě sourozenců má druhé a další dítě slevu 30 % . Školné pro druhé a další dítě tedy činí 4 725 Kč/žák/pololetí (1. – 3. třída, Čeština jako druhý jazyk) a 3 150 Kč/žák/pololetí (Projektově-konverzační třídy). V případě kurzů s odlišným školným se sleva pro sourozence počítá z nižšího kurzovného.

Dny a časy hlavní i projektové výuky budou stanoveny na základě časové disponibility dětí, kterou uvádíte v předběžné přihlášce.

Pro zájemce budou na konci června a na začátku září vyhlášeny otevřené zkušební hodiny.

Žákům s uhrazeným zápisným budou do konce července zaslány poštou (na adresu v ČR) tištěné učebnice a výukové materiály. 

Zápis:

Zápisy do kurzů probíhají průběžně v několika kolech. Termíny jsou s rodiči domlouvány individuálně. Zápisy probíhají formou online schůzek, kde si popovídáme s dětmi, abychom si společně udělali představu o tom, co v češtině zvládají. Po domluvě s rodinou pak vybereme nejvhodnější kurz.

Pokud jste nám již vyplňovali formulář dříve a evidujeme vás jako zájemce, není třeba formulář znovu vyplňovat, budeme vás ohledně zápisu kontaktovat v první polovině června.

Technické požadavky:

Počítač (upřednostňujeme před tabletem), klávesnice, myš, webkamera, mikrofon, stabilní připojení k internetu, možnost tisku materiálů a pracovních listů.