výuka češtiny

VÝUKA ČEŠTINY PRO ČESKÉ DĚTI V ŘECKU

Česká asociace zahájí ve školním roce 2021–2022 pilotní výuku češtiny pro české děti v Řecku. Probíhat bude online a kombinovanou formou. Cílem projektu je zpřístupnit výuku českého jazyka a reálií všem krajánkům v Řecku, tedy i mimo oblast Athén a Soluně, kde výuku provozují krajanské spolky.

Konkrétně plánujeme otevřít:

  • pilotní třídy na úrovni 1.–3. ročníku ZŠ;
  • projektové konverzační hodiny.

Další třídy a skupiny otevřeme v případě zájmu alespoň 4 dětí srovnatelné jazykové úrovně.Náplň výuky

Výuka bude probíhat podle materiálů schválených Ministerstvem školství. V projektových konverzačních hodinách lektoři využijí také další výukové materiály odpovídající věku a jazykové úrovni dětí ve skupině.Čas výuky

Výuka bude probíhat v odpoledních a podvečerních hodinách všedního dne, případně v sobotu dopoledne či neděli odpoledne. Konkrétní dny a časy budou určené na základě možností přihlášených dětí.Formy výuky

Výuka bude probíhat převážně online. Od ledna 2022 budeme v oblastech s větším počtem přihlášených pilotovat také kombinovanou výuku. V rámci ní plánujeme vést hodiny cca 3 týdny online a 1 týden naživo s učitelem, který přijede na domluvené místo. Oblasti pro kombinovanou výuku budou vybrány a stanoveny podle počtu dětí v každé oblasti. Ve zvolených lokalitách budeme hledat aktivní krajany a rodiče, kteří zajistí prostor pro výuku naživo. Spolupráce s rodiči je pro realizaci kombinované výuky stěžejní!

Po rozjezdu školního roku plánujeme pro přihlášené děti také víkendové akce, tábory a školy v přírodě na různých místech po Řecku. V rámci těchto nadstavbových akcí budou mít příležitost se mezi sebou seznámit, zábavnou formou si prohloubit znalosti Českého jazyka a reálií. A samozřejmě se budou po celou dobu pohybovat se v českojazyčném prostředí.

Termíny, hodinová dotacePočet dětí ve skupině:


5 - 8Termín předběžných přihlášek:

do 15.6. 2021Termín výuky


27.9. - 12.6. 2022

 

Konkrétní dny a časy budou určeny na základě časových možností přihlášených dětí.

V době řeckých školních prázdnin a státních svátků výuka probíhat nebude.

Další organizace zajišťující výuku českého jazyka pro děti v Řecku:

Učíte se s dětmi sami?

Projekt, který buduje prostor, kde najdete přehledně materiály, které vám pomohou učit děti česky a udržovat tak jejich kontakt s českou kulturou a národní identitou. Fungující odkazy, osvědčené dokumenty, původní i sdílené vzdělávací texty s naším hodnocením.
Více informací

Čeština v Aténách

Českou školu v Athénách organizuje Lucie Karagianni Jahodová v rámci Českého krajanského spolku v Athénách

Více informací

Čeština v Soluni

Českou školu v Soluni organizuje Spolek řecko-českého přátelstvíVíce informací