výuka češtiny

VÝUKA ČEŠTINY PRO ČESKÉ DĚTI V ŘECKU

Česká asociace zahájí ve školním roce 2021–2022 pilotní výuku češtiny pro české děti v Řecku. Probíhat bude online a kombinovanou formou. Cílem projektu je zpřístupnit výuku českého jazyka a reálií všem krajánkům v Řecku, tedy i mimo oblast Athén a Soluně, kde výuku provozují krajanské spolky.

Konkrétně plánujeme otevřít:

  • pilotní třídy na úrovni 1.–3. ročníku ZŠ;
  • projektové konverzační hodiny.

Další třídy a skupiny otevřeme v případě zájmu alespoň 4 dětí srovnatelné jazykové úrovně.Náplň výuky

Výuka bude probíhat podle materiálů schválených Ministerstvem školství. V projektových konverzačních hodinách lektoři využijí také další výukové materiály odpovídající věku a jazykové úrovni dětí ve skupině.Čas výuky

Výuka bude probíhat v odpoledních a podvečerních hodinách všedního dne, případně v sobotu dopoledne či neděli odpoledne. Konkrétní dny a časy budou určené na základě možností přihlášených dětí.Formy výuky

Výuka bude probíhat převážně online. Od ledna 2022 budeme v oblastech s větším počtem přihlášených pilotovat také kombinovanou výuku. V rámci ní plánujeme vést hodiny cca 3 týdny online a 1 týden naživo s učitelem, který přijede na domluvené místo. Oblasti pro kombinovanou výuku budou vybrány a stanoveny podle počtu dětí v každé oblasti. Ve zvolených lokalitách budeme hledat aktivní krajany a rodiče, kteří zajistí prostor pro výuku naživo. Spolupráce s rodiči je pro realizaci kombinované výuky stěžejní!

Po rozjezdu školního roku plánujeme pro přihlášené děti také víkendové akce, tábory a školy v přírodě na různých místech po Řecku. V rámci těchto nadstavbových akcí budou mít příležitost se mezi sebou seznámit, zábavnou formou si prohloubit znalosti Českého jazyka a reálií. A samozřejmě se budou po celou dobu pohybovat se v českojazyčném prostředí.

Termíny, hodinová dotacePočet dětí ve skupině:


5 - 8Termín předběžných přihlášek:

do 15.6. 2021Termín výuky


27.9. - 12.6. 2022

 

Konkrétní dny a časy budou určeny na základě časových možností přihlášených dětí.

V době řeckých školních prázdnin a státních svátků výuka probíhat nebude.

Školné

Cena zahrnuje vyučování, pravidelné konzultace, výukové materiályinteraktivní učebnice.
1.–3. třída


4 vyučovací hodiny
200 eur na pololetí
zápisné 20 eurProjektové konverzační hodiny


60 minut 2 × týdně
120 eur na pololetí
zápisné 20 eur

Sleva na sourozence: jedno dítě platí plné školné, každé další pak školné snížené o 30 %. Sleva se nevztahuje na zápisné.

Zápisné se hradí spolu se závaznou přihláškou.

Školné se hradí na řecký účet České asociace. První pololetí do 15.9.2021, druhé pololetí do 15.1.2021.

Ze školného se hradí mzda učitele, výukové materiály a jejich případné zaslání, technické zázemí a organizační složka výuky.

Krajánek ve světě

Projekt distanční online výuky českého jazyka uzpůsobená specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí pro české děti z celého světa.
Více informací

Čeština v Aténách

Českou školu v Athénách organizuje Lucie Karagianni Jahodová v rámci Českého krajanského spolku v Athénách

Více informací

Čeština v Soluni

Českou školu v Soluni organizuje Spolek řecko-českého přátelstvíVíce informací