Podcast

České zvyky, tradice a pranostiky PRO DĚTI!

…aneb, co slavíme v naší druhé vlasti…

Po letní přestávce se vracíme zpět s kratkými hlasovými kulturními jednohubkami s příchutí České republiky!

Třetí série podcastu České asociace (CzechAssociation.org)  je určena opět především dětem, ale jistě se přiučí leckterý dospělý. V krátkých hlasových jednohubkách vás seznámíme s českou kulturou, jejími zvyky a tradicemi a to formou, která bude blízká především dětem. 

Chceme vám pomoci je lépe seznámit s tím, co pro nás Česká republika v hloubi duše znamená a na co vzpomínáme, a to formou, která jim bude blízká! Naším cílem je budovat a upevňovat vztah českých dětí v zahraničí, malých krajanků, k rodné zemi jejich rodičů a prarodičů. Vytváření povědomí o významu a původu našich svátků k tomu bezesporu neodmyslitelně patří. 

I tato série vzniká ve  spolupráci s krajanským podcastem Epimoniac a provázet jí vás bude vám již dobře známý hlas Aleny Cicákové. 

Nezapomeňte si díly poslechnout celé, protože děti vždy na konci dostanou malý úkol a také možnost vyhrát dárek!! 

Příjemný poslech!

Tvůrčí tým podcastu: Alena Cicáková, Kristýna Kalincová, Lenka Kanellia a Kateřina Wolfová. Autorka titulních obrázků: Anna Vitvarová

České zvyky, tradice a pranostiky

Druhá série podcastů s názvem České zvyky, tradice a pranostiky opět vzniká ve spolupráci s panem Ivo Valentou, který se tématu dlouhodobě věnuje na sociálních sítích a vede skupinu “České zvyky, tradice a pranostiky - ilustrace která baví”.

Proč právě české zvyky, tradice a pranostiky? Mnoho typicky českých zvyků i tradic se z našich životů (nejen) v zahraničí vytrácí a není vždy jednoduché vysvětlit jejich historické pozadí dalším generacím často narozených již mimo naši rodnou zem.

Abychom se do tematiky naladili, zveme vás na mini podcastový speciál týkající se pašijového týdne! Každý den od 11. dubna do 17. dubna vám v krátkých hlasových " jednohubkách" připomeneme, co jednotlivé dny tohoto svátečního týdne v tradicích skutečně znamenají.

Kulturními hlasovými jednohubkami vás opět provede příjemný hlas Aleny Cicákové, autorky krajanského podcastu Epimoni-ac.

Pohádkový guláš

První série podcastů s názvem Pohádkový guláš je sice určen především dětem, ale jistě se u něj pobaví i leckterý dospělý, stejně jako jsme se bavili u jeho tvorby my. Jedná se o známé pohádky, vyprávěné… tak trochu jinak. Vypravěčem je teta Ája z pouště, které pomáhají při tvorbě zamotaných příběhů české děti ve světě.

Naše podcastová série vznikla ve spolupráci s krajanským podcastem Epimoni a podcastovou guru Alenou Cicákovou (alias teta Ája z pouště). Díly mají délku 15-20 minut a jsou určené dětem i dospělým bez rozdílu věku.

Jak se mohou zapojit právě Vaše ratolesti?

Pošlete nám hlasový nebo písemný záznam pohádky tak, jak se jí zhostí Vaše dítě. Příběh může převyprávět správně nebo úplně pomotaně, případně může dovyprávět nedokončenou pohádku tety Áji z minulého podcastu. Zapojit se mohou děti nebo skupiny dětí z celého světa. 

Každý týden vybereme jednoho výherce, který dostane milou věcnou cenu!

Za ceny pro naše podcastové hvězdy děkujeme nakladatelství Portál.

Kam, jak a co poslat?

Zvukový nebo písemný záznam a formulář se souhlasem ke zveřejnění pošlete na email: podcast@czechassociation.org

Jaké údaje budeme zveřejňovat?

Křestní jméno dítěte, věk, stát a hlasovou nahrávku pohádky (př. Pohádku Blátěnka a sedm obrů vypráví osmiletá Ráchelka z Řecka).

Proč podcasty pro děti?

Podcast je určen zejména krajanským dětem v zahraničí. Právě ty jsou vystavené češtině velmi omezeně. Díky podcastu mohou češtinu poslouchat zábavným způsobem a nenásilně, a mohou si tak nevědomky rozvinout slovní zásobu. 

Podcasting je zatím poměrně nový a dosud málo využívaný výukový nástroj. Jeho nespornou výhodou je jednorázový nebo opakovaný poslech kdekoliv a kdykoliv. V autě, po cestě do školy, na kroužky, na nákup. Můžete je pouštět dítěti při čekání u lékaře nebo třeba jen do oušek před spaním. 

Při každodenním životě v zahraničí na češtinu často nezbývá tolik času, kolik bychom chtěli. Podcast je výborným a efektivním využitím času, který by byl jinak ztracený. Rodič se pobaví též a tíha mluvit česky neleží jen na jeho bedrech. V návaznosti na podcast si pak můžete s dětmi donekonečna vymýšlet své verze pohádek a prožít společně kvalitně strávený čas, který si bezesporu všichni užijete. Je to také příležitost, jak děti dostat od neustálého koukání do telefonu a ukázat jim jiný způsob využití času. 

Poslech také podporuje oblast lidského učení a pamatování tzv. prozódie, jinými slovy také hudebnost či zvukomalebnost slov. Jedná se totiž o zvukovou stránku jazyka, díky níž dovede posluchač lépe vycítit význam vět z užitého tónu hlasu vypravěče. Sluchová složka má vliv na lidskou paměťovou schopnost stejně, jako ty ostatní, vycházející ze zbylých smyslů. Její využívání představuje plnohodnotný způsob učení. Děti si během poslechu automaticky samy vybavují v mysli obrazy a učí se rozumově zpracovávat text a současně chápat jeho informační obsah. 

Neopomenutelnou devizou je také poskytnutí modelů pro správné čtení nahlas a interpretační přednes, jenž se díky schopnostem zkušeného vypravěče přenáší na malého posluchače soustředěného na mnohem vyšší úrovni než při obvyklém sledování televize.

Výhody podcastu, nejen pro děti

  • příběh je dostupný bez ohledu na úroveň čtecích schopností dítětě
  • poslech kombinovatelný s dalšími denními aktivitami
  • modelace příkladu interpretačního čtení a přednesu
  • učení kritickému poslechu
  • díky hlasové intonaci vypravěče je v příběhu zvýrazněn humor, jenž nemusí být při nesoustředěném čtení
  • poskytnutí příležitosti k diskusím na různá témata mezi rodiči a dětmi na základě společného poslechu při dojíždění do práce, na kroužky atd.
  • požitek z vyprávění příběhů zkušenými vypravěči a vrstevníky
  • dramatizace poslechu prostřednictvím hudebního doprovodu
  • věrná interpretace dialektů rodilými mluvčími

Informace o výhodách audio materiálů jsou čerpány z článku LUCIE KONÍČKOVÉ Audioknihy – jejich skutečné přínosy a interaktivní budoucnost, který vyšel v časopise Čtenář (měsíčník pro knihovny).