Kurzy na rok 2021/22

Také ve školním roce 2021-2022 se české děti v zahraničí mohou přihlásit do online distanční výuky organizované spolkem Krajánek ve světě ve spolupráci s Českou asociací. V našich mezinárodních třídách je pedagogy výuka koncipována tak, aby co nejvíce budovala kompetence žáků, jejich znalosti češtiny, komunikační schopnosti v češtině a vztah k jejich mateřskému jazyku. Předpokládá se, že děti absolvují povinnou školní docházku v zahraničí, a proto je v rámci výuky kladen důraz zejména na verbální a písemné vyjadřování v českém jazyce, specifika jazyka, prohlubování slovní zásoby, náhled do české kultury, tradic, reálií a historie. Obohacující pro děti je i samotné navázání kontaktu s vrstevníky z celého světa, které s nimi pojí dovednost komunikace v češtině.

V dětech je také stimulován smysl pro týmovou práci a důraz je kladen na zábavnou a hravou formu výuky. 

Hodinový fond:
1. TŘÍDA


4 vyučovací hodiny týdně: 


- 2x45 minut s přestávkou (celá třída) 
- 1x45 minut (skupinky 3-5 dětí)
- 1x45 minut samostudium


Hodinový fond:


PROJEKTOVĚ KONVERZAČNÍ HODINY

2 vyučovací hodiny týdně:

- 2x 45 minut s přestávkou


ČEŠTINA JAKO DRUHÝ JAZYK


4 vyučovací hodiny týdně: 


- 2x45 minut s přestávkou (celá třída) 
- 1x45 minut (skupinky 3-5 dětí)
- 1x45 minut samostudiumDny a časy výuky
(hlavní dvouhodina)


středa 14:00 - 15:40
sobota 8:00 - 9:40
sobota 10:00 - 11:40
sobota 15:30 - 17:10Dny a časy výuky
(doplňková projektově-konverzační hodina)

středa 16:30 – 17:15
čtvrtek 16:00 – 16:45
čtvrtek 18:00 – 18:45

+ noční hodina vhodná pro USA další možnosti budou vytvořenyTermíny výuky:


20.9.2021 – 26.6.2022Maximální počet dětí ve třídě:


hlavní dvouhodina:  8
doplňková hodina:  5Školné:


1. – 3. třída: 6 750 Kč/žák/pololetí
Čeština jako druhý jazyk: 6 750 Kč/žák/pololetí
Projektově konverzační hodiny: 4 500 Kč/žák/pololetí

Školné se hradí na celé pololetí předem (na první pololetí do 30.9.2021, na druhé pololetí do 15.1.2022) na účet spolku Krajánek ve světě, který je veden v CZK v ČR.Sleva pro sourozence:

V případě sourozenců má druhé a další dítě slevu 30 % . Školné pro druhé a další dítě tedy činí 4 725 Kč/žák/pololetí. V případě kurzů s odlišným školným se sleva pro sourozence počítá z nižšího kurzovného.

Dny a časy hlavní i doplňkové výuky jsou stanoveny na základě časové disponibility přihlášených dětí. Pokud Vám uvedené dny a časy nevyhovují, kontaktujte nás na vyuka@krajanekvesvete.cz

Zápis:

Zápisy do kurzů probíhají průběžně v několika kolech. Termíny jsou s rodiči domlouvány individuálně. Zápisy probíhají formou online schůzek, kde si popovídáme s dětmi, abychom si společně udělali představu o tom, co v češtině zvládají. Po domluvě s rodinou pak vybereme nejvhodnější kurz.

Žáci příhlášení po 15.9.2021 si musí zajistit tištěné učebnice podle seznamu. Interaktivní učebnice budou poskytnuty.

Pokud jste nám již vyplňovali formulář dříve a evidujeme vás jako zájemce, není třeba formulář znovu vyplňovat, budeme vás ohledně zápisu kontaktovat v první polovině června.

Technické požadavky:

Počítač (upřednostňujeme před tabletem), klávesnice, myš, webkamera, mikrofon, stabilní připojení k internetu, možnost tisku materiálů a pracovních listů.