23.4.2024

Česká asociace pro vás připravila další ze série podpůrných webinářů a praktických workshopů šitých na míru krajanským knihovnám a jejich potřebám. 

WEBINÁŘ – anotace:

Problematika získávání finančních prostředků a dalších zdrojů patří k zásadním problémům nezávislého rozvoje mnoha organizací. Hlavní (a často jedinou) jejich strategií je získávání grantů a dotací od domácích a zahraničních státních institucí a nejrůznějších nadací. Dlouhodobý rozvoj organizace však vyžaduje věnovat stejné úsilí získávání podpory z dalších, soukromých, zejména místních zdrojů.

Během webináře jsme se dozvěděli více o tom, co to je fundraising, jak vytipovat vhodné potenciální dárce a jak je dobře prozkoumat před tím, než jim nabídneme možnost nás podpořit. Podrobně jsme probrali i motivaci různých typů dárců a zaměřili se na to, jak nejlépe prezentovat naše potřeby pomocí tzv. Fundraisingového argumentu.
 

K uvedené problematice obdrželi registrovaní účastníci i podrobnější materiály k dalšímu prostudování.
 

Jana Ledvinová

zakladatelka a ředitelka Českého centra fundraisingu

Jako expertka zajišťuje lektorské a poradenské služby v oblasti fundraisingu, řízení organizace, PR, sociálního podnikání a lektorských dovedností. Přes 15 let pracuje jako jako školitelka a poradkyně fundraisingu a managementu NGO v České republice, ve střední a východní Evropě a na blízkém východě. Zkušenosti s řízením NGO získala jako ředitelka občanského sdružení Tereza, které spolu-založila a řídila přes 20 let. Management NGO studovala na Institutu politických studií v John´s Hopkins University v Baltimore, USA. Jana vyučuje fundraising a komunikaci ve fundraisingu na bakalářském i magisterském studiu Divadelní fakulty AMU v Praze.

Webinář pořádala Česká asociace (czechassociation.org) za finanční podpory oborové organizace SKIP a Ministerstva kultury ČR prostřednictvím dotačního programu Knihovna 21. století. Webinář byl ZDARMA pro všechny přihlášené zájemce.
 
 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video