WEBINÁŘ

Jak využít komiksy pro děti a mládež

(nejen) ve výuce českého jazyka a českých dějin? 

Milí knihovníci, zástupci krajanských spolků a škol a přátelé!

Česká asociace pro vás připravila další ze série podpůrných webinářů a praktických workshopů šitých na míru krajanským knihovnám a jejich potřebám. Tentokrát se budeme věnovat propojení knihoven se školami a posvítíme si na to, jak využít komiks ve výuce. Webinář povede vedoucí Pedagogické knihovny J. A. Komenského, Edita Vaníčková Makosová, a v jeho úvodu vám také předsedkyně České asociace, Lenka Kanellia, a její kolegyně krátce představí aktuální činnost asociace na podporu krajanských knihoven a nastíní další plány asociace v této oblasti na rok 2023.

Partneři webináře:

Jak využít komiksy pro děti a mládež (nejen) ve výuce českého jazyka a českých dějin? 

V posledních letech se dle výzkumů čtenářství oddaluje u dětí hranice, kdy jsou schopny komfortně a samostatně číst dlouhé texty. Vzniká tak nepoměr mezi stupněm obtížnosti textu a atraktivitou témat, které děti dovedou bez překážek číst. U dětí bilingvních nebo dětí vyučovaných v jiném, než mateřském jazyce může být tento rozpor překážkou v prožívání příjemného čtenářského zážitku. Jednou z cest, jak z toho ven, je nabídka vhodných komiksových titulů. Během semináře se podíváme na zajímavé tituly české komiksové tvorby a budeme hledat cesty, jak komiks využít ve výuce.

LEKTORKA

Edita Vaníčková Makosová

působí jako vedoucí Pedagogické knihovny J. A. Komenského, věnuje se metodické pomoci školním knihovnám a popularizaci současné knižní tvorby pro děti a rozvoji dětského čtenářství. Vystudovala Ústav informačních studií FFUK v Praze a mnoho let pracovala jako školní knihovnice na gymnáziu, kde se věnovala lektorování čtenářských dílen. Je součástí divadla Čučka, které dramatizuje knihy určené pro děti a mládež. Spolupracuje několik let na organizaci programu Hnízda čtení na festivalu malých nakladatelů Tabook. 

Webinář byl k dispozici všem zájemcům zdarma. Na webinář bylo přihlášeno přes 100 účastníků. 

VIDEOZÁZNAM Z WEBINÁŘE

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Se svolením lektorky webináře, Edity Vaníčkové Makosové, dáváme zájemcům k dispozici prezentaci, kterou pro tento webinář vytvořila.