26.5.2023

Jak funguje školství v Řecku? Kdy se nastupuje do školy, jak se známkuje, jakou pozici a pravomoci mají učitelé a ředitelé škol? Od kdy do kdy je zde povinná školní docházka? V čem jsou řecké školy stejné a v čem jiné než ty české? Kolik mají vlastně děti v Řecku prázdnin a jak dlouhé jsou? Jaká je vybavenost škol? Jak se začleňují do tříd děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? 

Na všechny tyto i další otázky odpovídala Lenka Kanellia v rámci neformální přednášky s názvem “Vzdělávací systém v Řecku”. 

Přednášku uspořádala Česká asociace u příležitosti návštěvy pedagožek z ostravské základní školy a byla otevřena i ostatním zájemcům. Zaujalo zejména studentky pedagogických fakult, které jsou v Athénách v rámci stáží Erasmus a Erasmus +.

K dispozici byly k nahlédnutí řecké školní učebnice pro 1. stupeň ZŠ  a speciální řada učebnic určená pro paralelní třídy dětí s OMJ. 

Česká asociace od svého založení podporuje česko-řeckou spolupráci na poli vzdělávání a usiluje o předávání zkušeností i dobré praxe a propojení škol a dalších vzdělávacích institucí.

Vzdělávací systém v Řecku

Zajímá vás, jak funguje školství v Řecku? Kdy se nastupuje do školy, jak se známkuje, jakou pozici a pravomoci mají učitelé a ředitelé škol? Od kdy do kdy je zde povinná školní docházka? V čem jsou řecké školy stejné a v čem jiné než ty české? Kolik mají vlastně děti v Řecku prázdnin a jak dlouhé jsou? Jaká je vybavenost škol? Jak se začleňují do tříd děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? 

Na všechny tyto i další otázky odpoví přednáška Lenky Kanellia s názvem “Vzdělávací systém v Řecku”. Po přednášce bude prostor pro dotazy účastníků.  Přednáška je určena především pro učitele a studenty pedagogických oborů, ale může svým vhledem obohatit i české rodiče žijící v Řecku. 

K dispozici budou k nahlédnutí řecké školní učebnice pro 1. stupeň ZŠ  a speciální řada učebnic určená pro paralelní třídy dětí s OMJ. KDY:

pátek 26.5. od 17:30 do 19:00KDE:

místo bude přihlášeným zájemcům upřesněno

Zájemci se mohou hlásit telefonicky u Terezy Komprsové (+420 722 564 115).