Virtuální informační panel se zástupci MŠMT na téma

“Zápisy do kmenových škol”

„PŘÍNOSNÉ! Super webinář! Podnětné! Děkuji za skvělý nápad a organizaci tohoto semináře.” To jsou slova účastníků Virtuálního informačního panelu se zástupci MŠMT na téma “Zápisy do kmenových škol”. 

Panel proběhl v pondělí 21.2. od 19:00 a v úterý 22.2. od 9:00 českého času. Zaregistrovalo se nám něco přes 350 účastníků z celého světa, což svědčí o tom, že témata týkající se zápisů, návratu do ČR nebo plnění povinné školní docházky dětí, které pobývají v zahraničí jsou pro české rodiče ve světě každoročně velmi aktuální.

Na otázky krajanů odpovídali: 

  • Mgr. Svatopluk Pohořelý
    vedoucí oddělení základního vzdělávání
  • Mgr. Eva Tučková
    oddělení základního vzdělávání
  • Ing. Olga Jůnová
    oddělení základního vzdělávání

A díky jejich laskavému svolení jsme pro všechny ty, kteří se nakonec nemohli připojit i pro vás ostatní, kteří jste panel s MŠMT propásli, připravili video záznam.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Více o organizátorech:

Česká asociace je nezisková organizace, která si klade za cíl budovat a udržovat dobré jméno České republiky v zahraničí a také seznamovat širokou veřejnost napříč světem i generacemi s jejími krásami a kulturním bohatstvím. Naše organizace se zapojuje do nadnárodních projektů a podporuje rozvoj mezinárodního kulturního a vzdělávacího dialogu. Činnost asociace se dělí mezi práci na mezinárodní krajanské úrovni, propojování a spolupráci krajanů a krajanských spolků po světě a mezi práci na lokální úrovni v rámci české a slovenské komunity v Řecku. 

 

Se spolkem Krajánek ve světě ji pojí mimo jiné spolupráce na projektu distanční výuky pro české děti ve světě. Jedná se o projekt Online Mezinárodní české školy, která zprostředkovává pro české děti po celém světě výuku českého jazyka a reálií. Výuka v tomto projektu je metodicky zaštítěná zkušenými pedagogy a uzpůsobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Určena je především dětem, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje). 

 

Krajánek ve světě je nezávislá a dobrovolná iniciativa, která tento projekt distanční výuky pilotovala, a dokonce za něj získala Evropskou jazykovou cenu LABEL. Spolek ve svém prvopočátku vznikl za účelem realizace projektu časopis Krajánek, elektronického časopisu pro české děti (nejen) v zahraničí. Účelem spolku je kromě vydávání časopisuhttps://www.krajanekvesvete.cz/casopis-krajanek/ také propagace českého jazyka, literatury a kultury, tvorba výukových materiálů, podpora mladé generace Čechů žijících v zahraničí a s tím samozřejmě souvisí také podpora bilingvnosti a multilingvnosti.