Prezentace řeckého

vzdělávacího systému

Multikulturní vzdělávání - Česká asociace představuje řecký vzdělávací českým rodičům

Konec jara a začátek léta byl v České asociaci ve znamení znamení propojování českých a řeckých školek a škol. Ale nezapomněli jsme ani na rodiče! Proto jsme v rámci workshopů o předškolním vzdělávání v Evropských státech představili rodičům z Mateřské školy Malkovského specifika řeckého školství. 

Podpora spolupráce mezi českými a řeckými vzdělávacími institucemi patří mezi dlouhodobé cíle České asociace