Praktický workshop na téma Rozvoj jazykových a kognitivních dovedností