POHÁDKOVÉ

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023

Po úspěšném projektu loňských pohádkových parlamentních voleb, připravila Česká asociace (CzechAssociation.org) u příležitosti nadcházejících voleb prezidentských další ojedinělý projekt s podtextem aktivního občanství. Jako obvykle je určen všem českým dětem, ať již jsou na světě kdekoli. Mohou se tak zapojit i hlasovat všechny děti v zahraničí i v České republice! 

Naším cílem je děti hravou formou seznámit se základními fakty týkajícími se prezidentské volby. Naučit je základním principům postavení kandidáta, čtení volebních progamů a rozvoj kritického myšlení nad sliby a zkušenostmi kandidátů. Seznámí se také s termíny jako je přímá volba či volební program. 

NOVINKA! Novinkou je, že si na Vaši žádost mohou děti vymyslet a vytvořit kandidáty vlastní! Prvního kandidáta do voleb vytvořila právě Česká asociace a to především jako vzor pro děti a mládež, které se do projektu samy nebo pod dohledem vyučujících zapojí. Ve volbách se pak bude hlasovat o kandidátech, které děti zaslaly. 

KANDIDÁTI

Všichni uchazeči, kteří se rozhodnou kandidovat ve skutečných prezidentských volbách, musejí podat kandidátní listinu ministerstvu vnitra nejpozději do 8. listopadu 2022. V našich pohádkových máte času více a kandidátky lze zasílat do 31.12.2022 včetně. 

Vzorová kandidátka FRANTIŠKA KARAMELKOVÁ 

Šablona kandidátní listiny ke stažení 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO KANDIDÁTY

Skutečné volby

 • Musí být občanem ČR.
 • V den voleb mu/jí musí být alespoň 40 let.
 • Není ve dnech voleb omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.

 • Podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně
  50 000 občany ČR oprávněnými volit prezidenta republiky.

  - nejméně 20 poslanců,
  - nejméně 10 senátorů.

Pohádkové volby

 • Musí být občanem Pohádkové republiky.
 • Totéž.
 • Nesmí být postižen nemocí Hlupózis Dementózis Definitivum, tzn. Kandidát má základy morálního chování, dostatek rozumu v hrsti a slunce v duši.
 • Kandidát musí sesbírat alespoň:


  - 15 podpisů od dětí,
  - nebo 5 podpisů od učitelů,
  - nebo 1 podpis od ředitele (zástupce ředitele) či předsedy krajanského spolku.

KOMU A KDY SE PODÁVAJÍ KANDIDÁTNÍ LISTINY?

Skutečné volby

 • KDY: Nejpozději 66 dnů přede dnem volby do 16:00 českého času
 • KAM: Ministerstvo vnitra ČR

Pohádkové volby

 • KDY: Do půlnoci 31.12.2022 včetně
 • KAM: Česká asociace – email: volby@czechassociation.org

VOLBY

Volit se v našich volbách pak bude stejně, jako v těch skutečných prezidentských.

1. kolo POHÁDKOVÝCH prezidentských voleb – v prvním kole bude možné volit od pátku 13.1.2023 (stejně jako ve volbách skutečných) až do neděle 20.1.2023. Termín obsahuje dva víkendy a dáváme tím krajanským školám v zahraničí možnost uspořádat volby naživo a výsledky voleb nám pak elektronicky nahlásit. 

 

Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, proběhne druhé kolo voleb, stejně jako ve skutečných volbách. Stejně jako ve skutečných volbách i v těch našich pohádkových postoupí do druhého kola DVA kandidáti s největším počtem hlasů.

2. kolo POHÁDKOVÝCH prezidentských voleb bude opět korespondovat s plánovaným termínem druhého kola voleb skutečných. Hlasovat v něm budou moci děti i dospělí od pátku 27.1.2023 do úterý 31.1.2023.

Kompletní seznam kandidátů

Všechny zaslané kandidáty budeme od začátku prosince postupně zveřejňovat na našich stránkách a průběžně také na sociálních sítích Czech Association (Facebook, Instagram)

Autoři projektu:

Pohádkové volby vytvořila Lenka Kanellia za pomoci studentek Kristýny Kalincové z Univerzity Palackého v Olomouci, Kateřiny Wolfové a Anny Vitvarové z Univerzity Hradec Králové

JAKÉ JSOU NÁLEŽITOSTI KANDIDÁTNÍ LISTINY?

 • Jméno a příjmení, pohlaví, věk, zaměstnání nebo povolání, akademický nebo jiný titul/dosažené vzdělání, místo jeho trvalého bydliště.
 • DOBROVOLNÉ (vhodné pro žáky 2. stupně a výš) Příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, případně údaj o tom, že příslušnost k žádné politické straně nebo hnutí nemá. (Každá škola nebo spolek si může vymyslet vlastní politickou stranu, nebo hnutí. Případně si vybrat z již existujících pohádkových stran).
 • Škola nebo organizace, za kterou je kandidát posílán, nebo poznámka “jednotlivec”. Heslo kandidáta.
 • Volební program kandidáta.

CO MUSÍ BÝT PŘIPOJENO KE KANDIDÁTNÍ LISTINĚ?

 • Dokument se získanými podpisy.
 • Portrét kandidáta (fotografie, kresba, koláž… fantazii se meze nekladou). – lze použít předpřipřipravené materiály níže.

PŘEDPŘIPRAVENÉ GRAFICKÉ PODKLADY PRO TVOŘENÍ KANDIDÁTNÍCH PROFILOVÝCH FOTOGRAFIÍ 

V případě, že budete mít na volby ve Vašich školách méně času, připravili jsme pro vás s Annou Vitvarovou, studentkou základů techniky a výtvarné tvorby se zaměřením na vzdělávání z pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kreslené obrázky hlavy, částí obličeje i těla  jako podklady pro snadné složení Vašich kandidátů.

Veškeré podklady ke stažení: