Loutky pro Divadlo BARKA

aneb srdce bez hranic a bez bariér

Darovat srdce znamená věnovat někomu lásku či udělat radost. My jsme se rozhodli spolu s první a druhou třídou pilotního projektu online výuky Krajánek ve světě a žákyněmi České asociace, potěšit svými výrobky bezbariérové Divadlo BARKA v Brně. 

Příběhu tomuto předcházelo jedno setkání dvou studentek na stáži v Athénách. Jedna z nich studentka speciální pedagogiky, druhá češtinářka, která ještě nedávno studovala divadelní vědu. A  pak tu máme divadlo BARKA, jež poskytuje místo k tvorbě lidem s hendikepem. Je to kulturní prostor Ligy vozíčkářů a pravidelně zde vystupuje několik integrovaných souborů, složených z lidí s hendikepem i bez něj. Divadlo ale během Covidového období zůstalo prázdné. Ustrnulo. Potřebovalo oživit. Potřebovalo tepat. Potřebovalo srdce! 

A srdcem divadla není nikdo jiný než diváci a herci. Ti tam však nyní kvůli pandemii nemohou trávit čas. Proto jsme spolu s dětmi pár „herců“ do BARKY poslali na lodičkách. Loutky si pak v divadle zahrají ve společné pohádce a my se tím staneme znovu, kteří jsou pro kulturu tolik potřeba. 

Díky soutěži Srdce s láskou darované  jsme dětem přiblížili téma lidí s hendikepem. Mnoho lidí ví o lidech s hendikepem pouze okrajově. A jelikož je BARKA bezbariérová (doslova i přeneseně), byla to ideální možnost, jak téma divadla a hendikepu propojit. Během jara 2021 jsme si v hodinách se žáky povídali o různých druzích hendikepu. Nejprve jsme si vysvětlili, co to vůbec hendikep je. Pomocí smyslů jsme ukázali, jaké to asi musí být, když člověku některý z nich chybí. Tak jsme se dostali ke zrakovému a sluchovému postižení. Dalším tématem byly lidé na vozíčku, lidé s Downovým syndromem nebo poruchou autistického spektra. Následovala diskuse, jak pomoci nevidomému člověku na ulici, znakovaní pomocí prstové abecedy a znakového jazyka i čtení Braillova písma. Hodiny se ještě ozvláštnily návštěvou paní Laďky Blažejové, která v BARCE také vystupuje. Ta vyprávěla dětem o svém životě na vozíčku. Děti se jí mohly ptát na cokoli co je zajímalo. 

Děti hodně zaujalo, že paní Laďka sportuje a cestuje. V hodinách jsme také kladli důraz na to, aby si žáci uvědomili, že i lidé s postižením mohou mít koníčky, věnovat se sportům a dělat spoustu věcí, které děláme i my běžně. Patří i přes svůj hendikep mezi nás. 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

V rámci soutěže Srdce s láskou darované, získal společný projekt Krajánka ve světě a České asociace od poroty Zvláštní cenu za šíření myšlenky.

Projekt s dětmi v rámci stáže v České asociaci zpracovaly studentky Anna Odvárková a Běla Šebestová.