Krajanské knihovny ve světě

HISTORIE PRÁCE - CO A PROČ

Česká asociace již od roku 2020 soustavně pracuje na podpoře a zviditelnění krajanských knihoven. Knihovnu jako službu pro českou komunitu v zahraničí považujeme vedle českých krajanských škol

Za jeden ze stěženích pilířů naší i vaší práce pro Čechy v zahraničí.

Chcete se zapojit do naší iniciativy na poli krajanských knihoven?

Pokud se chcete připojit k naší iniciativě a zapojit se s námi dlouhodoběji do agendy krajanských knihoven, jsme otevření spolupráci. Spolupráce mezi lidmi a napříč organizacemi je pro nás obecně důležitým klíčem k tomu, abychom se společně posouvali kupředu. Pokud vás tato možnost láká, nebojte se nás oslovit. Ať již patříte k velké profesionální organizaci s dlouholetou tradicí nebo teprve začínáte, jste menší krajanská organizace nebo i jednotlivci roztroušení po světě, kteří mají touhu pomoci a zapojit se do smysluplné činnosti. 

Dejte o sobě vědět na email knihovny@czechassociation.org

Co se nám od roku 2020 povedlo?

Krajanské knihovny v časopisu Čtenář

Časopis Čtenář je celostátní knihovnický časopis. Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky a nyní již i krajanských knihoven ve světě. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti. 

A právě zde vznikla rubrika KRAJANSKÉ KNIHOVNY, kde od listopadu 2022 pravidelně vychází články o krajanských knihovnách. Může tam být i ta Vaše! Pokud chcete napsat článek o vaší krajanské knihovně a její činnosti, vyplňte prosím tento krátký formulář, na základě kterého vás kontaktujeme.

Vítaná je každá krajanská knihovna bez ohledu na její velikost či profesionalitu! Pootevřeme tak ostatním povědomí o tom, s čím krajanské knihovny bojují a jak fungují. Ať již vozíte knihy každou sobotu do školy či na akce nebo máte krásné prostory plné perfektně uspořádaných knih.

Povězte příběh vaší knihovny a vaší práce.  

Příjemným pohlazení je i fakt, že článek je honorovaný. Podrobnější informace pro autory příspěvků najdete zde.

Články, které dosud vyšly:

NAHODILOVÁ, Jana. Krajanské knihovny - Spolupráce s krajanskými knihovnami. ČTENÁŘ, 2023, 2023(12) [cit. 2024-01-13].

NAVARRO ŽELJAZKOVÁ, Andrea. Krajanské knihovny - Česká knihovna v Calgary. ČTENÁŘ, 2023, 2023(11) [cit. 2023-04-11].

PLAČKOVÁ, Veronika, HUKOVÁ, Terezie, BARTOŠOVÁ, Elena. Krajanské knihovny - Knihovna v České škole Madrid. ČTENÁŘ, 2023, 2023(10) [cit. 2023-24-10].

LOEFFELHOLZ, Veronika. Krajanské knihovny - Hravá knihovna České školi v Řezně. ČTENÁŘ, 2023, 2023(9) [cit. 2023-27-09].

MOTOŠKOVÁ, Miroslava. Krajanské knihovny - Školní knihovna Asociace Lucerna v Bologni. ČTENÁŘ, 2023, 2023(6) [cit. 2023-07-11].

MOTOŠKOVÁ, Miroslava. Krajanské knihovny - Školní knihovna Asociace Lucerna v Bologni. ČTENÁŘ, 2023, 2023(6) [cit. 2023-07-11].

GAJDOŠÍK, Irena. Krajanské knihovny - Krajanská knihovna v Českém komunitním centru v Manchesteru. ČTENÁŘ, 2023, 2023(5) [cit. 2023-05-31].

REES, Alena. Krajanské knihovny - Detektivní soutěž v Knihovně Schola Bohemica. ČTENÁŘ, 2023, 2023(4) [cit. 2023-05-31].

NAHODILOVÁ, Jana. Krajanské knihovny - Mezinárodní knihovna Okénka v Londýně. ČTENÁŘ, 2023, 2023(3) [cit. 2023-03-28].

EMILSSON PEŠKOVÁ, Renata. Krajanské knihovny - Česká knihovna na Islandu. ČTENÁŘ, 2023, 2023(2) [cit. 2023-03-22].

KARAGIANI JAHODOVÁ, Lucie. Krajanské knihovny - Knihovna Českého krajanského spolku v Athénách. ČTENÁŘ, 2023, 2023(1) [cit. 2023-03-22].

KANELLIA, Lenka. Krajanské knihovny - Popelky mezi českými knihovnami. ČTENÁŘ, 2022, 2022(12) [cit. 2023-03-20].

MACHÁČKOVÁ, Lucie. Krajanské knihovny - víme o nich?. ČTENÁŘ, 2022, 2022(11) [cit. 2023-03-23].

Mezinárodní konference krajanských knihoven

1. Mezinárodní konference krajanských knihoven (27.3.2022)

Tato konference byla odrazovým můstkem k tomu, o co dlouhodobě usilujeme a usilovat budeme, a to je podporovat činnost krajanských knihoven na všech frontách. Spolu s odborníky a zástupci krajanských komunit jsme hledali odpověď na otázku, jaké postavení mají knihovny krajanské. Cílem konference bylo poukázat na neoddiskutovatelnou důležitost krajanských knihoven jako pojítek krajanské komunity s českou kulturou a literaturou. Chtěli jsme také položit základní stavební kámen jejich vzájemné spolupráci a poskytnout jim nástroje pro další rozvoj knihoven a pro řešení problémů, se kterými se setkávají.

Z provedeného průzkumu i konference samotné vyplynulo, že knihovnám a těm, kdo je v rámci krajanských spolků spravují, často chybí formální vzdělání, financování a také informace o tom, jak to funguje jinde.

Záznam z konference:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Mezinárodní konference krajanských knihoven (2022) 1. část

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Mezinárodní konference krajanských knihoven (2022) 2. část

2. Mezinárodní konference krajanských knihoven 

Připravuje se. 

Webináře a další vzdělávání pro krajanské knihovny

Jako odpověď na otázku vzdělávání krajanských knihovníků jsme ve spolupráci s odborníky z oblasti knihovnictví začali organizovat webináře šité na míru krajanským knihovnám. Všechny webináře proběhly bezplatně.  Z webinářů, kde lektor souhlasil s nahráváním, jsou k dispozici videozáznamy. 

Webináře, na které se můžete těšit v roce 2024:

Fundraising pro české krajanské knihovny (23.4. 2024)
Novinky na českém knižním trhu (podzim 2024)

Webináře, které již proběhly:

WEBINÁŘ – SOCIÁLNÍ SÍTĚ (nejen) PRO KRAJANSKÉ KNIHOVNY (říjen 2023)

Videozáznam z webináře: 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

1.část

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

2.část

WEBINÁŘ – CANVA PRO KRAJANSKÉ KNIHOVNY (březen 2023)

Videozáznam z webináře: 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

1. webinář

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

2. webinář - 1. část

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

2. webinář - 2. část

WEBINÁŘ – JAK VYUŽÍT KOMIKSY PRO DĚTI A MLÁDEŽ (nejen) VE VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA A ČESKÝCH DĚJIN? (leden 2023)

WEBINÁŘ – E-LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO USPOŘÁDÁNÍ PRO KRAJANSKÉ KNIHOVNY A ORGANIZACE SKIP (říjen 2022)

WEBINÁŘ – KNIHOVNÍ FOND A JEHO USPOŘÁDÁNÍ (květen 2022)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Cena za počin krajanské knihovny

V roce 2021 se nám díky naší spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského povedlo dohodnout vytvoření ZVLÁŠTNÍ CENY PRO KRAJANSKÉ KNIHOVNY. Na přelomu roku 2021/2022  tak byly z naší iniciativy v rámci ceny za literaturu pro děti a mládež

„SUK – Čteme všichni“, kterou organizuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, zapojeny i krajanské knihovny. Jednalo se konkrétně o zapojení českých

krajanských knihoven po světě do kategorie Počin školních knihoven pod kterou spadá i zvláštní cena pro krajanské knihovny.

Ročník 2023

Přihlášte vaši knihovnu a počin roku 2023. Přihlašování do soutěže ještě nebylo spuštěno. 

Více informací bude zveřejněno na stránkách NPMK a zde do konce roku.  

Výherci z roku 2022

CENA KRAJANSKÝCH KNIHOVNEN: 

Česká škola v Řezně: Hravá knihovnička České školy v Řezně. 

V kategorii počin školních knihoven:

Žádná z přihlášených krajanských knihoven se neumístila.

Výherci z roku 2021

CENA KRAJANSKÝCH KNIHOVNEN:

Český krajanský spolek v Athénách: Obnova české krajanské knihovny v Athénách. 

V kategorii počin školních knihoven:

2. místo

Čtenářské okénko: Česká literatura pro děti a dospělé v Londýně a online česká a slovenská skola Okénko v Londýně

 

Knihovny knihovnám (Knihy pro krajanské knihovny)

V rámci dlouhodobého úsilí České asociace na podporu krajanských knihoven se díky iniciativě naší spolupracovnice, paní Lucie Macháčkové z Národní knihovny ČR, podařilo v roce 2022 získat zhruba 200 knih, které putovaly do krajanských knihoven ve světě. Za knihy děkujeme Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně a Knihovně města Ostravy. Jednalo se o knihy,

v dobrém stavu a zpravidla maximálně 10 let staré. Další knihy budou mezi krajanské knihovny rozděleny na konci roku 2023

Adresář krajanských knihoven

Tento seznam byl vytvořen v roce 2023, pokud provozujete knihovnu, která zde není uvedená nebo jste nalezli u Vaší knihovny údaje, které již nejsou platné, napiště nám prosím na knihovny@czechassociation.org

Seznam krajanských knihoven ve světě naleznete ZDE