Krajanská knihovna | Řecko - Kréta

Na vědomost se dává, že Česká asociace postupně otevírá krajanskou knihovnu na Krétě v Heraklionu. Aktuálně je k dispozici téměř 100 českých knih pro děti i dospělé. Knižní fond se bude postupně rozrůstat, a to i o knihy na přání. Doplněny budou také tituly  ve slovenštině. V rámci budování knihovny také pořádáme pravidelná setkání přátel knihovny a místní komunity. Hlavním koordinátorem aktivit na Krétě je Martin Rantoš, který vám všem také s radostí poskytne více informací o tom, jak knihovna funguje a o možnostech výpůjček. 

Pokud máte chuť se do iniciativy zapojit a věnovat svůj čas, knihy nebo finančně podpořit knihovnu na Krétě a její aktivity nebo centrální knihovnu, kterou Česká asociace postupně buduje s cílem, aby knihy byly přístupné Čechům po celém Řecku, prosím ozvěte se!

Kontakty:

  • knihovny@czechassociation.org
  • Lenka Kanellia (697 999 3529)
    Centrální knihovna a podpora našich aktivit:
  • Martin Rantoš (699 624 4888)
    Knihovna na Krétě