Inkluze a multikulturní vzdělávání

Inkluze a multikulturní vzdělávání

Česká asociace propojuje české a řecké školy

Během  května  spolupracovala Česká asociace s na realizaci projektu zaměřeného  zaměřeného na práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem.  Jeho hlavním cílem je poskytnout učitelům z České republiky příležitost, aby se osobně seznámili se vzdělávacími systémy v Evropě. V rámci několikadenní stáže se čeští učitelé dozvídají o metodách, které se v jiných státech osvědčily při práci s dětmi pocházejícími z odlišných států původu a kulturních prostředí. 

Delegace pedagogů navštívila v květnu athénské mateřské školky. Navíc se ředitelky a učitelky z ČR. Přitom měly možnost seznámit se v rámci malých kulatých stolů s řeckým školním systémem a vybranými projekty řeckých kolegů. Proběhla také prezentace projektu distanční výuky spolku Krajánek ve světě a České asociace a diskuze o tom, s jakými výzvami se potýkají české školy v zahraničí. Učitelům jsme při té příležitosti zajistili i také setkání s několika českými rodiči žijícími v Řecku, aby se na řecké školství mohli podívat také z pohledu rodiče. 

A co vzkázali do Řecka?

Dlouhodobá podpora spolupráci mezi českými a řeckými školami patří k důležitým cílům České asociace. Již nyní se mezi zúčastněnými vzdělávacími organizacemi rýsuje  celá řada nápadů na další projekty z nich některé budou realizovány již v příštím školním roce.