Češi v Řecku mají odvoleno

K volební urně na Velvyslanectví dorazilo 136 krajanů. Pro srovnání, v 1. kole volilo v Athénách 80 občanů. Děkujeme všem, kterým záleželo na tom, kdo bude novým prezidentem České republiky, naší vlasti.

A kdo volil? Volili Češky a Češi, kteří zde dlouhodobě žijí, ale i studentky a studenti, kteří jsou zde na stáži a samozřejmě také turisté. První symbolický hlas v 1. kole voleb vhodila Veronika Angelopoulou, členka volební komise a také jedna z krajanek, která se před lety zasadila o to, aby se semkla komunita v Athénách.  Poslední hlas v 2. kole pak Lenka Kanellia, předsedkyně České asociace v Řecku.

Hotovo, sečteno, podtrženo! 

Podle statistického úřadu volilo v Řecku, v 16. volebním okrsku 136 krajanů.


Pavel Petr Ing. M.A. 

125 hlasů, 91,91%


Babiš Andrej Ing.

11 hlasů, 8,08%

Děkujeme velvyslanectví a volební komisi za jejich obětavou práci! A netrpělivě čekáme na celkové výsledky letošních prezidentských voleb.