Evropská jazyková cena Label

22.11.2021

Evropská jazyková cena Label za výuku českých dětí ve světě putuje do Řecka

V pondělí 22.11.2021 proběhlo v Kaiserštejnském paláci v Praze slavnostní předávání Evropské ceny za inovativní výuku a Evropské jazykové ceny Label pro rok 2021. Mezi oceněnými byl jediný projekt zaměřený na Český jazyk, a to distanční výuka pro české děti ve světě. Výuku organizuje spolek Krajánek ve světě ve spolupráci s Českou asociací (Czech Association). 

Ocenění si z rukou Mgr. Jana Mareše, náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže MŠMT ČR, a Mgr. Michala Uhla, statutárního zástupce Domu zahraniční spolupráce, převzala Lenka Kanellia, zakladatelka a manažerka projektu, spolu se svou italskou kolegyní a koordinátorkou projektu Janou Schulzovou. Ocenění je udílené výjimečným a inovativním projektům v oblasti jazykového vzdělávání.