A nebuďte smutnej, Vaňku! aneb 85 setkání s Václavem Havlem

18.12.2021

Dne 18. 12. 2021 uplynulo deset let od úmrtí prvního prezidenta České republiky, disidenta, spisovatele Václava Havla. V roce 2021 by Václav Havel také oslavil 85. narozeniny. 

Při této příležitosti uspořádala Moving Station Plzeň performance čtení z proslovů Václava Havla. 85 čtenářů, 85 hlasů symbolicky vzpomínalo na Havlovy názory a pohled na svět, který jako politik a dramatik zastával. Mezi 85 čtenáři klíčových myšlenek osobnosti, kterou vřele přijal celý svět, byla i předsedkyně České asociace, Lenka Kanellia. Ta se účastnila videopříspěvkěm: „Vystoupení prezidenta republiky Václava Havla na slavnostním setkání k ocenění lidské obětavosti při záplavách.“

Vystoupení prezidenta republiky Václava Havla na slavnostním setkání k ocenění lidské obětavosti při záplavách.

Pražský hrad 31. října 2002

Doslovný přepis mluveného slova, neredigováno.

Dámy a pánové, vážení přítomní, 

především Vás srdečně vítám na Pražském hradě, v Rudolfově galerii a srdečně Vás zdravím. Hlavním důvodem našeho setkání je, že jsem Vám chtěl všem poděkovat za Vaši práci, za Vaši obětavost, za Vaše výkony při odstraňování následků nedávných povodní či při zachraňování lidských životů a jejich majetku. 

Chtěl bych poděkovat složkám státu, policistům, vojákům, hasičům, samosprávě a státní správě. Všechny tyto složky skvěle spolupracovaly a odvedly velké výkony. 

Chtěl bych samozřejmě také poděkovat všem dobrovolníkům a dobrovolným organizacím či humanitárním organizacím, které osvědčily při této příležitosti mimo jiné hluboký smysl své existence. Jsou to ony, které evidují konkrétní požadavky, které shromažďují prostředky, které je distribuují pluralitním způsobem, takovým způsobem, jakým nebývá vždy schopen stát. Mám tím na mysli nevládní organizace charitativního typu jako je katolická charita, diakonie, Člověk v tísni a mnoho dalších. Téměř všechny aktivní nadace, pokud mi je známo, se zapojily do pomoci po povodních. 

No a nakonec a hlavně bych chtěl poděkovat skrze Vás a Vašim prostřednictvím při této příležitosti všem našim spoluobčanům, kteří projevili tváří v tvář této nebývalé přírodní katastrofě obdivuhodnou solidaritu, obětavost, schopnost vzájemně si pomáhat a zdá se mi, že to potvrzuje jednu důležitou věc. Je-li stát v podstatě jakýmsi instrumentem zprostředkovávajícím soužití občanů a jejich solidaritu, zprostředkovávající pomocí přerozdělování finančních prostředků, zprostředkovávající tuto solidaritu, pak může tuto funkci plnit dobře jen tehdy, opírá-li se o pevný fundament solidarity občanské, solidarity lidí s lidmi, bližních s bližními. Všechny, kteří nějakým způsobem pomohli či spolupracovali, jsme pozvat nemohli. Mnohé ani neznáme, mnozí byli anonymní, ale skrze Vás bych rád ocenil práci i všech dalších. 

Děkuji Vám za pozornost.